printlogo


کد خبر: 192630تاریخ: 1398/5/23 00:00
پاسخ کواچ به منتقدان پریشیچنیکو کواچ، مربی بایرنمونیخ از خرید ایوان پریشیچ، بال اینتر راضی است.
پریشیچ بهصورت قرضی به بایرن میرود و این باشگاه گزینه خرید او را هم خواهد داشت، اما برخی طرفداران از این انتقال ناراضی هستند و میگویند چرا بایرن باید بازیکنی را بخرد که در اینتر مازاد بوده است و بیش از 30سال سن دارد.
کواچ میگوید: «تأیید میکنم که او به شهر مونیخ آمده اما بهنظرم، انتقاد از او بیجاست. طوری حرف میزنند انگار او بازیکن خوبی نیست.
اشتفان افنبرگ هم در 30سالگی به اینجا آمد و تیم را فاتح لیگ قهرمانان کرد.»
 


Page Generated in 0.0053 sec