printlogo


کد خبر: 192628تاریخ: 1398/5/23 00:00
مذاکره بارسلونا و بایرن بر سر کوتینیو


بارسلونا و بایرنمونیخ در حال مذاکره بر سر انتقال فیلیپه کوتینیو هستند. موضوع مذاکره آنها انتقال قرضی کوتینیو به بایرن برای دو فصل است. بایرن در این مدت دستمزد او را خواهد پرداخت و البته مبلغی هم برای قرض گرفتن او به بارسلونا میپردازد؛ مانند اتفاقی که برای خامس رودریگس افتاد. گزینه دیگر این است که کوتینیو برای یک فصل به بایرن قرض داده شود و گزینه خرید اجباری او در پایان این دوران قرضی هم وجود داشته باشد. اما باشگاه آلمانی تنها در صورتی حاضر به این انتقال میشود که بارسلونا تخفیف بدهد. بارسلونا در مذاکرات تلاش فراوانی داشته که ارزش زیادی برای کوتینیو قائل شود. او گرانترین خرید تاریخ باشگاه است و یکی از پردرآمدترین بازیکنان آنهاست. با این حال او در راه جدایی است.
 


Page Generated in 0.0052 sec