printlogo


کد خبر: 188275تاریخ: 1398/3/23 00:00
نگاه
توفان‌های خود ساخته و خانه پوشالی


رضا سالار


حکایت این روزهای استقلال، ماجرایی پیچیده و کلاف سردرگمی است که قفل آن باز نمی‌شود انگار.
ماجرای این روزهای استقلال به یک معادله چند مجهولی شبیه است. هر روز یک نفر سنگی را وسط می‌اندازد که جمع کردن آن انرژی مضاعفی را می‌گیرد. رفت و آمد‌های مختلف در این باشگاه و اظهارنظر‌های متناقض مدیران و بازیکنان فعلی و سابق استقلال، خط این تیم را آشفته کرده. مشخص نیست در این تیم چه کسی حرف می‌زند، چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی اجرا می‌کند.
در کدام تیم ایرانی این چنین آشفته‌بازاری برقرار است؟ هر کسی در این تیم باشد باید در جبهه‌های مختلف بجنگد. با مدیران سابق جنگ لفظی و تهمت‌های اجرایی داشته باشد و با نزدیکان و اطرافیان تیم هم مدام در حال جدل کلامی باشد.
قصه استقلال امروز شباهت عجیبی به ماجرای پرسپولیس چند سال پیش دارد. آن روزها در پرسپولیس هیچ مدیری از پشتوانه خوبی برخوردار نبود و پیشکسوتان این تیم هم مدعی حضور بودند. این روزها هم استقلال چنین حال و روزی دارد. روزی نیست که یک پیشکسوت این تیم له یا علیه تیم حرفی نزند و از طرفی به آن یکی دیگر پاسخش را ندهد.
این پازل گفت‌وگوها تا به امروز هیچ کدام از مشکلات استقلال را حل نکرده که هیچ؛ گره بر گره این تیم زده. لیست ورود و خروج این تیم آنقدر به هم ریخته است که مشخص نیست بر چه اساسی برنامه‌ریزی می‌شود. انگار دیگر حضور در استقلال یک اتفاق ویژه برای بازیکنان نیست. بازیکنان برای این تیم ناز می‌کنند و آنهایی هم که هستند شرط و شروط دارند. آیا مدیریت این تیم آشفته کار راحتی است و آیا مدیریت کردن این تیم افتخار است؟
زمانی که مدیران این تیم خود بر طبل رسوایی می‌زنند و تصمیمات خود را در کمترین زمان ممکن نقض و حتی آن را اشتباه می‌خوانند، حالا کدام تصمیم آنها را منطقی و درست بدانیم؟ مدیرانی که برای سکو‌ها و کانال‌های تلگرامی بازیکن و مربی می‌خرند، کدام تصمیمشان بر اساس منطق است؟
ماجرای تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کمر این تیم را شکسته و حالا مشخص است که لیگ آینده، دستخوش توفان‌هایی است که یک لحظه برای ویرانی یک بنا کافی است. حالا اگر این بنا مدام در مسیر توفان‌های ناگهانی و خود ساخته هم باشد که بد از بدتر.

 


Page Generated in 0.0058 sec