printlogo


کد خبر: 171677تاریخ: 1397/8/20 00:00
انتقال تیروکمان معلولان به فدراسیون تیرو کمان
مجید کهتری: باید قدرت آسیا و جهان باقی بمانیمرییس انجمن تیر و کمان معلولان معتقد است که انتقال رشته تیر و کمان معلولان به فدراسیون تیر و کمان اتفاق بسیار خوبی است، در صورتی که در اجرای برنامه‌های تیر و کمان معلولان به دلیل کمبود بودجه خللی ایجاد نشود و برنامه‌های آنها همسو با برنامه‌های تیم ملی باشد.
 هفته گذشته کمیته ملی پارالمپیک تصمیم گرفت هشت رشته از رشته‌های معلولان را به فدراسیون‌ها انتقال بدهد. یکی از این هشت رشته تیرو کمان بود که از فدراسیون جانبازان و معلولان جدا و به فدراسیون تیروکمان منتقل شد. بعد از این اتفاق مجید کهتری درباره این تصمیم گفت: «بنا به تصمیم فدراسیون جهانی هشت رشته از معلولان قرار است از سال آینده به فدراسیون‌های مربوطه خود انتقال پیدا کنند که تیر و کمان نیز یکی از این رشته‌هاست. به هر صورت این قانونی است که باید اجرا شود و ما آن را به فال نیک می‌گیریم. البته اینکه فدراسیون تیر و کمان در آینده متولی این رشته است قطعا در برنامه‌ریزی بهتر این رشته تاثیر مثبتی دارد اما امیدوارم این انتقال به شکلی باشد که در آینده برنامه‌های ما نیز همسو با برنامه‌های تیم ملی اجرا شود و بودجه کافی در این زمینه پیش‌بینی شود.»
کهتری همچنین ادامه داد: «۴۰ سال است که زیرساخت‌های ورزش جانبازان و معلولان در این فدراسیون شکل گرفته و نتایج خوبی به دنبال داشته است.
بدون شک این تغییرات در صورتی که حاشیه‌هایی به دنبال نداشته باشد و سبب افت این رشته که هم‌اکنون در آسیا، جهان و پارالمپیک حرف اول را می‌زند،  نشود، قطعا در آینده می‌توانیم موفقیت‌های بهتری در تیر و کمان معلولان رقم بزنیم. البته من منتظر هستم با انجمن‌ها نیز جلساتی برگزار شود تا راهکارهای لازم را در این زمینه ارائه دهیم. فعلا تصمیمات در سطح کلان و با حضور کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون جانبازان و معلولان و فدراسیون تیر و کمان انجام شده و ما در جریان این تغییرات نیستیم.»
کهتری درباره امکان استفاده از ساختارهای تیر و کمان در فدراسیون جانبازان و معلولان هم گفت: «در حال حاضر زیرساخت‌های رشته تیر و کمان توسط کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلولان نهادینه و برای تهیه زیرساخت‌ها زحمات زیادی کشیده شده است. امیدوارم با این جابه‌جایی پتانسیلی ایجاد شود تا بتوانیم برنامه‌های خود را همسو با برنامه‌های تیم ملی پیش ببریم. به‌عنوان مثال؛ اگر قرار است اردو برای تیم ملی برگزار شود اردوی ما نیز همزمان با کمانداران برپا شود و همچنین اگر قرار به اعزام باشد این اعزام کمانداران معلول را نیز شامل شود.
متاسفانه تا به امروز اردوهای ما به گونه‌ای بوده که ۶ ماه قبل از هر اعزامی برای کمانداران اردوی آمادگی برگزار می‌شد و اگر مسابقه‌ای نباشد اردویی نیز برپا نمی‌شود. امیدوارم با این جابه‌جایی شرایط بهتری برای کمانداران معلول از نظر برگزاری اردوهای تدارکاتی و اعزام‌های برون مرزی ایجاد شود.»
 


Page Generated in 0.0056 sec