printlogo


کد خبر: 166797تاریخ: 1397/6/26 00:00
پارسی‌ها چک گرفتند مصدومان تمرین کردند

تمرین تیم پارس جنوبی یکشنبه تعطیل بود. با این حال شهرام گودرزی، حسین پورامینی و روح‌ا... سیف‌اللهی اختصاصی تمرین کردند. این سه بازیکن به دلیل مصدومیت اندکی که داشتند به تجویز پزشک تیم تمرینات اختصاصی انجام دادند. هرچند به بازی با ماشین‌سازی می‌رسند. بازیکنان پارس جنوبی ۳۰ درصد از قرارداد خود را چک گرفتند. پارسی‌ها که اخیرا نسبت به دریافت نکردن قسط اول قراردادشان، اعتراض کرده بودند، با مساعدت استاندار و همکاری پتروشیمی چکی برای ۲ مهر دریافت کردند. پرداخت این چک به بازیکنان پارس جنوبی جو این تیم را کمی آرام کرد، هرچند هنوز این نگرانی وجود دارد که چک‌ها در تاریخ مقرر نقد نشود.
 


Page Generated in 0.0076 sec