printlogo


کد خبر: 166528تاریخ: 1397/6/24 00:00
طنزیم
شمال چه خبر است؟هومن جعفری

ملوان خودش تیم خوبی است اما امان از آن سنگ اندازهای روی سکوهایش! از زمانی که فوتبال ایران را دنبال کردم تا امروز روی سکوهای انزلی سنگ می‌زنند! نه اینکه جای دیگر نزنند اما انگار اینجا بیشتر می‌زنند. خب چرا؟ چه می‌خواهید؟ با سنگ پرت کردن سمت داور و بازیکن حریف از بازیکن خودی چه انتظاری دارید؟ دقیقا دنبال چه چیزی هستید؟ حیف تیم به این خوبی نیست که تا می‌آید دو تا حمله کند سنگ می‌اندازند و داور را می‌زنند و بازی را از نفس می‌اندازند؟ چه دردتان است؟ واقعا دردتان چیست؟ نه فقط شما. همه. آن آدمی که می‌رود ورزشگاه سنگ پرت می‌کند و نارنجک پرت می‌کند واقعا هدفش چیست؟ مثلا به خودش می‌گوید الان این سنگ را می‌زنم وسط کله داور، بعد می‌میرد و داور بعدی می‌آید از ترس نمردن به نفع تیم من سوت می‌زند؟ یا مثلا می‌گوید الان من بازیکن حریف را با سنگ می‌زنم بعد اینها به این نتیجه می‌رسند که غیرتی نشوند و هم فحش را بخورند هم سنگ را و هم اینکه بازی را ببازند؟ واقعا توان فهم آدم‌های اینطوری به من اعطا نشده. شما اگر با این تیپ آدم‌ها حشر و نشر دارید ازشان بپرسید با انداختن سنگ و ترقه وسط زمین چه افتخاری نصیب تیمشان می‌شود یا چه چیزی گیر مربی بدبختشان می‌آید که لب زمین دارد خودش را می‌کشد که دو تا تاکتیک به بازیکنانشان بدهد بعد خودش هم باید مواظب باشد که سنگ نخورد؟
ملوان وضع بدی دارد. در لیگ یک است، 6 امتیاز منفی رفته داخل پاچه مبارکش و نمی‌دانم طلب آن آقای خارجی را دادند که 6 امتیاز جدید تکرار نشود یا نه! هر چه امتیاز کسب کرده‌اند رفته توی حساب آن شش امتیاز منفی. وضع مالی‌شان که سال‌هاست نافرجام است و معلوم نیست بالا بیایند یا نه. این وسط جای اینکه جلوی دوربین آبروداری کنند که حامی مالی و رسانه بیایند پشت تیمشان، همان یک دانه بازی پخش مستقیم‌شان را با سنگ اندازی پیش  می‌برند. باور کنید منظور باشگاه نیست. حتی منظور هوادار اصیل انزلی چی نیست. منظور آنهایی هستند که هنوز دنبال دعوای فوتبال رشت انزلی هستند و سنگ از مشت و فحش از لبشان پاک نمی‌شود.
 برار! آن لولو را لولو برد! گذشت آن روزگار قدیمی دعوا راه انداختن. از این دعواها راه بیندازی دو تا حرکت اساسی برایت می‌زنند می‌روی دسته دوم و سوم بعد حالا بیا برای نوه‌هایت تعریف کن که ما قبلا یک تیمی داشتیم می‌رفتیم برایش سر می‌شکستیم. به خدا لیگ برتری که ملوان نداشته باشد خوب نیست. لیگ برتری که کرمان و مشهد و شیراز در آن تیم نداشته باشند خوب نیست ولی سنگ به چه کار فوتبال می‌آید؟ نزن آقا! نزن برادر! آن سنگ کوفتی را بینداز زمین فوتبال به این قشنگی را ببین. چقدر فوتبال سریع و خوبی بود مخصوصا نیمه دوم. چرا با سنگ خرابش کردی؟ حیف این ملوان به این خوبی نیست که باید اسیر دست چهار تا سنگ انداز هیجانی روی سکو باشد؟ و بعد هم کلا این شمال چه قصه‌ای دارد؟ مازندرانش، گیلانش را قبول ندارد، گیلانش مازندرانش را. داخل استان هم شهرهایش همدیگر را قبول ندارند. قائمشهر با بابل مشکل دارد، رشت با انزلی! هر وقت به هم می‌خورند دعواست! چه دردتان است؟
 


Page Generated in 0.0053 sec