printlogo


کد خبر: 166473تاریخ: 1397/6/22 00:00
طنزیم
مصاحبه از سر شکم سیری


هومن جعفری


استاد پندار توفیقی از سر شکم سیری و با خیال راحت در پاسخ به فجایعی که در استقلال راه انداخت و هیچ کس هم کارش نداشت، می گوید: «فوتبال ارزش جواب دادن ندارد! با من از دلار و نفت و گاز صحبت کنید!»
ظرف مدت دو روز بلایی سرش آمده که نمی داند چطوری سوراخ موش پیدا کند! استاد! گذشت دورانی که فامیلت همه کاره بود و شما را همین طوری آورد سرکار!گذشت دورانی که شما کاره ای بودی.
حالا وقت حساب پس دادن است.اگر ورزش بلد نیست، افکار عمومی خیلی خوب بلد است!

وقتی مسعود آژان می آورد
مسعود همامی تهدید کرده که فقط یک روز دیگر منتظر می ماند تا از پرسپولیس پولش را بگیرد.
حالا اینکه بعد از این یک روز چه می کند را ما خبر نداریم. یعنی چه می کند؟ زنگ می زند پیتر ولاپان شماره بن همام را می گیرد که از طریق او به بن سلمان وصل شود؟ می رود مالزی حکم جلب می گیرد بعد ماموران پلیس مالزی را می برد داخل باشگاه پرسپولیس و کامپیوتر و آباژور باشگاه را برمی دارد؟ زنگ می زند صاحبخانه اثاث پرسپولیس را بیرون بریزند؟ اگر کسی می داند مسعود می خواهد چکار کند به ما خبر بدهد.

هوشنگ کو؟
سوالی که برای کلیه آحاد ملت پیش آمده اینجاست که هوشنگ کجاست؟ هوشنگی که ما می شناختیم سرش می رفت حرفش نمی رفت.یعنی فیفا رو هم کفن می کردی امکان نداشت حرفش دوتا شود.
وقتی هوشنگ خون جلوی چشم هایش را می گیرد و مصاحبه می کند که اگر فیروز تا فردا از من عذرخواهی نکند هر چه از او دارم رو می کنم، یعنی اگر فیروز عذرخواهی نکند همه چیزهایش رو می شود.
فیروزخان که عذرخواهی نکرد. اما هیچ چیزش رو نشد! چرا؟ چرا هوشنگ؟ چرا حرف هایت دو تا شد؟ آن سیبیل ها در بازار حکم اعتبار چک زنوزی را داشتند.چرا آن حرف ها که از تار سیبیلت هم گرانتر بود، اینگونه بی اعتبار شد؟ سکوت نکن هوشنگ! بریز بیرون! بگو عموجون! بگو غریبگی نکن. بگو عمو منتظریم.

فارسی سخت
با این بردی که اسپانیا مقابل کرواسی به دست آورد واقعا باید خدا را شکر کنیم که در جام جهانی جای انریکه ، هیرو روی نیمکت اسپانیا نشسته بود و ما به فارسی سخت دچار نشدیم! کرواسی که شد!

 


Page Generated in 0.0053 sec